Pomáhame k ceste za zdravým sebavedomím aj online

Sebadôvera a zdravý vzťah k vlastnému telu sú jednou z kľúčových podmienok harmonického vývoja. Každý človek by mal mať možnosť objaviť a využiť svoj plný potenciál. Realita je však taká, že veľa mladých ľudí bojuje s pocitmi menejcennosti a úzkosťami kvôli svojmu vzhľadu, čo má následne negatívny dopad na ich zdravie, vzťahy i výsledky v škole.

Z tohto dôvodu prichádza Dove s Projektom sebadôvery, ktorý zvyšuje povedomie o nástrahách ovplyvňujúcich sebadôveru dospievajúcich. Náš projekt má svoje korene v Kanade, kde už od roku 2014 úspešne funguje, a v roku 2018 sme s projektom prišli aj na Slovensko.

V spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie, pedagogiky a zdravia bol vytvorený na dôkazoch založený edukačný program. Ten si kladie za cieľ spolu s rodičmi, učiteľmi a mentormi podporiť generáciu mladých ľudí, ktorí budú poznať svoju pravú hodnotu, a stanú sa tak odolnejší voči negatívnym spoločenským javom a manipulácii médií.

Snažíme sa pomáhať aj v tejto neľahkej dobe, preto sme celý program prispôsobili súčasnej situácii a sprístupnili ho ONLINE.

Dove Projekt sebadôvery je úplne ZADARMO.